Lapsevanemale

Lp. Lapsevanem!  

KÄSIPALL Poisid alates 6. eluaastast

Uusi õpilasi võetakse vastu alates 1. septembrist kodulehel oleva info alusel ja tunniplaanis kajastuvate tundide ajal https://spordikool.viljandi.ee/tunniplaan

Täpsem info treeneritelt: https://spordikool.viljandi.ee/treenerid

Avaldus esitada peale treeneriga kontakteerumist ja treeningutega tutvumist.

Õppetasu kuus (arvestus toimub õppeperioodil 1.september-31.mai)

Õppe-treeningrühmad (ÕT) 30 €,

ettevalmistusrühmad (E) 25 €

algettevalmistusrühmad (AE) 20 €

15. oktoobrini saavad lapsevanemad esitada taotluseid sügisperioodiks (september kuni detsember 2022) huvikooli õppetasust vabastuse saamiseks.

Taotluseid oodatakse kuni 15. oktoobrini 2022 läbi e-keskkonna Spoku.

Vabastust saab taotleda, kui peres õpib huvikooli(de)s või huvitegevust pakkuva(te)s eraühingu(te)s kolm või enam last, peres kasvab neli või enam last, pere saab toimetulekutoetust või kui pere kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast alampalgast.

Vabastust saab taotleda ühe lapse kohta ühele huviringile, väljaarvatud toimetulekutoetust saav pere, kes saab vabastust taotleda kõigi laste kõikidele huviringidele. Taotleva lapsevanema ja laste rahvastikuregistrijärgne elukoht peavad olema samad.

Hiljem kui 15. oktoobril saabunud taotluseid menetletakse jooksvalt kuupõhisel ning vabastus määratakse alates vastavast kuust kuni kevadperioodi lõpuni.

Täpsemalt saab korraga tutvuda siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020016?leiaKehtiv