Lapsevanemale

Õppemaksude kohta:

Lp. Lapsevanem!  

Viljandi Spordikooli õppetasude kinnitamine.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja huvikooliseaduse § 21 lõike 3 alusel ja Viljandi Spordikooli direktori ettepaneku alusel.
§ 1. Kinnitada alates 01.09.2018 Viljandi Spordikoolis tegutsevate osakondade ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu järgnevalt:
(1) Spordikooli osakonnad 25 eurot
(2) Algettevalmistuse rühmad 15 eurot
§ 2. Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juunikuu, juulikuu ega augustikuu eest.

Tänuga treener
Marko (56458475)